עמוד ראשי     |      הוסף אתר     |      אודות     |      צור קשר    |      פרסם באתר      ישנם 199 אתרים מאונדקסים
פורום פלילי פורום רשלנות רפואית פורום פשיטת רגל והוצל"פ
פורום נזקי גוף ותאונות פורום זכויות עובדים ודיני עבודה פורום דיני משפחה וגירושין

ניהול עזבון חייב בהליך פשיטת רגל

עקרונית, חובותיו של חייב שנפטר אינם נמחקים בעת מותו של החייב. החובות ממשיכים לעמוד בתוקפם גם לאחר מותו, כך שהם רובצים על נכסי עזבונו.

במידה ונכסי העיזבון מספיקים כדי לכסות את כל חובותיו של החייב המנוח, אין כל בעיה לכאורה. אולם, נשאלת השאלה מה קורה במידה והם אינם מספיקים כדי לכסות את כלל חובותיו של החייב.

כיצד נוהגים במקרה כזה?

סעיף 106 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אשר כותרתו הנה פשיטת רגל של העיזבון קובע כך:
 

"התברר שאין בעיזבון כדי סילוקם של כל חובות העיזבון, חייב מנהל העיזבון להגיש בקשה למתן צו ניהול העיזבון בפשיטת רגל לפי דיני פשיטת רגל, אם לא ציווה בית המשפט על דרך אחרת של חיסול העיזבון".

כלומר, במידה וחובות העיזבון עולים על נכסי העזיבון חייב מנהל העיזבון, ובהיעדרו יורשי המנוח, לבקש מבית המשפט לנהל את נכסי העיזבון לפי דיני פשיטת רגל.

דהיינו, בהתאם להוראות פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980, וזאת במידה שבית המשפט לא הורה על דרך אחרת לחיסול העיזבון.

במידה והחייב המנוח כבר נקלע להליכי פשיטת רגל לפני מותו, אזי על פי סעיף 189 לפקודת פשיטת הרגל, הליכים אלו ימשכו גם לאחר מותו, כאילו הוא היה בחיים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

כלומר פטירת החייב איננה מפסיקה או מעכבת אוטומטית את הליכי פשיטת הרגל נגדו.

סעיפים 202–208 לפקודת פשיטת הרגל מסדירים את אופן ניהול העזיבון בפשיטת רגל.

בהתאם לסעיף 202(א) לפקודה רשאי כל נושה אשר זכאי היה להגיש בקשה לפשיטת רגל של החייב, כאילו היה החייב בין החיים, להגיש בקשה למתן צו לניהול עזבונו של חייב שנפטר לפי דיני פשיטת הרגל.

כלומר, לא רק מנהל העיזבון רשאי להגיש בקשה כזו, אלא גם כל נושה שזכאי להגיש בקשה לפשיטת רגל של החייב, בהתאם לסעיף 7 לפקודה.

במידה והבקשה הוגשה לאחר שכבר הוחל בהליכים לניהול עיזבון החייב בבית משפט או בבית דין דתי, רשאי בית המשפט, אם ראה שנכסי עזבון אינם מספיקים לכסות את חובותיו, לצוות על העברת העניין אליו, ודינו של צו ההעברה כדין צו ניהול. כך קובע סעיף 202 (ג) לפקודה.

על מנת שהבקשה תתקבל, יש למסור הודעה עליה לנציג החוקי של החייב, קרי, למנהל העיזבון או יורשיו של החייב, וכן להוכיח לבית המשפט את קיומו של החוב. ובמידה ובית המשפט לא ראה אפשרות סבירה שנכסי העיזבון יספיקו לסלק את כל חובותיו של הנפטר, הוא רשאי לתת צו ניהול כאמור.

כך קובע סעיף 202(ב) לפקודה. כלומר, לבית המשפט יש שיקול דעת באם לתת צו לניהול העיזבון בפשיטת רגל אם לאו, והוא איננו חייב לעשות כן גם במקרה בו לכאורה אין בנכסי העיזבון כדי לכסות את כלל חובות העיזבון.

כדי להוכיח את קיומו של החוב, אין צורך שהנושה ימציא פסק דין לטובתו וכנגד החייב או עזבונו, אלא די בהעלאת טענות אשר יש בהן לבסס, לכאורה, חוב כלפי החוב. בית המשפט יכריע בעניין זה בהתאם לאופיו ומהותו של החוב.

ככל שהחוב איננו ברור והוכחת מהותו והיקפו כרוכה בקשיים, כך יטה בית המשפט שלא ליתן צו כאמור, אלא להעדיף כי הנושה יפנה תחילה בהליכים לקבלת פסק-דין כנגד העיזבון, אשר יגדיר את עצם החיוב והיקפו.

במידה ובית המשפט יורה על מתן צו לניהול העיזבון בפשיטת רגל, אזי דין צו הניהול יהיה כדין הכרזת פשיטת רגל, ואילו דינה של מסירת ההודעה על הגשת הבקשה ליורשי המנוח או מנהל עזבונו, יהא כדין מסירת התראה על מעשה פשיטת רגל. כך קובעים סעיפים 205 ו-208 לפקודה, בהתאמה. 

כתוצאה מכך, כל הוראות פקודת פשיטת הרגל לגבי ניהול נכסי פושט הרגל, בכפוף לאמור בסעיפים 206-208 לפקודה, יחולו גם על צו הניהול, כמו שהן חלות על הכרזת פשיטת רגל.

בנוסף, ממועד קבלת ההודעה על הבקשה, אסור ליורשי המנוח או מנהל עזבונו להעביר כל תשלום או נכס מן העזבון. כל העברה שתיעשה על ידם לאחר מועד זה תהיה חסרת תוקף, והדבר גם יטיל עליהם אחריות כלפי הנושים בשיעור הסכום או הנכס שהם הוציאו מן העיזבון.

רק העברה מן העיזבון שבוצעה בתום לב ולפני קבלת ההודעה על הגשת הבקשה תיחשב כהעברה בת תוקף.

עם מתן הצו לניהול העיזבון בפשיטת רגל, יוקנו כל נכסיו של הנפטר לכונס הנכסים הרשמי, אשר ישמש כנאמן ויתחיל באופן מיידי במימוש וחלוקת רכושו של הנפטר לפי הוראות פקודת פשיטת הרגל, וזאת כאמור בסעיף 204 לפקודה.


נכסי החייב שנפטר יחולקו בין נושיו בהתאם לסדר העדיפות הקבוע בפקודה, כאשר להוצאות סבירות בקשר להלוויית המנוח וקיום צוואתו ינתן דין קדימה לפני כל חוב אחר, כאמור בסעיף 206 לפקודה.

במידה ולאחר חלוקת נכסי העיזבון בין הנושים ותשלום מלוא חובות הנפטר לנושיו, כולל הפרשי ריבית והצמדה, נותרה יתרה כלשהי, אזי היתרה תשולם ליורשי החייב או למנהל עזבונו, או שיעשה בה כפי שיורה בית המשפט, וזאת כפי שקובע סעיף 207 לפקודה.

למידע נוסף לחצו: מרכז המידע להליכי פשיטת רגל וחובות כספיים


עורכי דין שהצטרפו אלינו:
עורך דין בירושלים
דביר רייכרט שורץ - משרד עורכי דין פלילי בצפון
רעות אליהו ושות' משרד עורכי דין בישראל
פורום פטנטים וקניין רוחני - הגנה על הזכויות שלך!
עורך דין פטנטים וקניין רוחני - עו"ד נח שלומוביץ'
בן עמי ערן - עורך דין תעבורה למקרי נהיגה בשכרות
ערן בן עמי - עורך דין פלילי ברמת גן
זכויות עובדת במהלך הריון - חשוב לדעת!
עו"ד פלילי גיל באיער - משרד עורכי דין במרכז
אברמסון חוקרים פרטיים - משרד חקירות מורשה
עו"ד ירון חיים - דיני מיסים וחשבונאות מס
עורך דין מומחה להליכי גירושין
עו"ד קרני שלו - דיני משפחה באזור המרכז
ליאור בנימין - עורך דין פלילי בחיפה והצפון
המרכז לנדל"ן בניה ואדריכלות
משרד עורכי דין בוכובזה את סיילס
זיו פוקס ושות - משרד עורכי דין ונוטריון בחיפה
אורי בוים עורך דין ומגשר - תביעות משרד הבטחון
דן לימור - משרד עורכי דין בדיני המשפחה ר"ג
תאונות ילדים ונזיקין - משרד עורכי דין אגו, בועז גבאי
ארנסט גדייב משרד עורכי דין לדיני מקרקעין ונדל"ן
עורך דין גירושין במרכז - עו"ד לוסי מאיר
משרד עורכי דין סידי - דיני משפחה והליכי גירושין
אריאלה רוזנטל סודרי - משרד עו"ד לפשיטת רגל
משרד עורכי הדין רייזמן, אפרתי, לשם ושות' - הוצל"פ

מידע משפטי באתר רציו:
מפת האתר | תקנון